Dự báo thời tiết Huyện Thường Tín - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.7°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/30.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.1°/37.8°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  4.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  8.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.7%
 • Lượng mưa
  6.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/37.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.6%
 • Lượng mưa
  2.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/30.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thường Tín - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thường Tín - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thường Tín

bầu trời quang đãng

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 44°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

29°

/

37°

Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thường Tín