Thời tiết Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai

bầu trời quang đãng

36.3°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°
Nhiệt độ tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
Thấp/Cao

27.6°

/

37.1°

Độ ẩm tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
Độ ẩm

52.8%

Tầm nhìn tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
Điểm ngưng

25.6°

Tia UV tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
UV

8.42

Nhiệt độ Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
34.9° / 42.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
29.8° / 36.5°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
28.2° / 32.8°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai
37° / 43.9°

Thời tiết Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai theo giờ

2:00 pm

36.4° / 43.4°

weather

dewpoint 52 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

36° / 43.2°

weather

dewpoint 50 %

mây thưa

4:00 pm

36° / 43.5°

weather

dewpoint 48 %

mây rải rác

5:00 pm

37.4° / 43.7°

weather

dewpoint 47 %

mây cụm

6:00 pm

36.9° / 43.9°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

7:00 pm

33.3° / 39.4°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.3° / 38.5°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.7° / 37.2°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.9° / 37.1°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.2° / 36°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

12:00 am

30.6° / 36.7°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

1:00 am

30.4° / 36°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

2:00 am

30.2° / 35.7°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

3:00 am

29.4° / 35.4°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 34.1°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

5:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

6:00 am

29.1° / 34.4°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 am

31° / 35.6°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 37°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

9:00 am

30.1° / 36.3°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 37.4°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

32.6° / 38.8°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.5° / 40°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

34° / 39.1°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.7° / 40°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.5° / 39.7°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.9° / 39.3°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.5° / 38.8°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.5° / 36.8°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 35.9°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.7° / 35.8°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.7° / 34.8°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.8° / 33.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 33.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

12:00 am

28.3° / 32.7°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

1:00 am

28° / 32.9°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

27.1° / 31.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 30.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

27.2° / 30.5°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 30.4°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 30.1°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 33.3°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 am

29.1° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

9:00 am

30.7° / 36.8°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 am

32.5° / 39°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 am

32.8° / 38°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 39°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 37.4°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/37°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai những ngày tới

Lượng mưa Xã Liên Châu - Huyện Thanh Oai những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

441.4

NH3

5.39

NO

0.59

NO2

5.97

O3

147.34

PM10

17.63

PM2.5

14.29

SO2

10.71

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Liên Châu