Thời tiết Huyện Sóc Sơn - Hà Nội theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.59

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

80%

T7 15/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.93

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

88%

CN 16/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sóc Sơn - Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sóc Sơn

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

35°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

9.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sóc Sơn