Dự báo thời tiết Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/30.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/37.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.2%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.6°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.3%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  3.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.2%
 • Lượng mưa
  10.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/35.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Xã Hát Môn

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

8.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hát Môn