Dự báo thời tiết Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.6%
 • Lượng mưa
  1.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.2%
 • Lượng mưa
  6.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  6.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.2%
 • Lượng mưa
  8.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  10.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  35.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phúc Thọ

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phúc Thọ