Thời tiết Xã Phù Lưu Tế - Huyện Mỹ Đức theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.699 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.23

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.57 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

91%

CN 21/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

91%

T2 22/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phù Lưu Tế - Huyện Mỹ Đức trong 12h tới

Thời tiết Xã Phù Lưu Tế

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phù Lưu Tế