Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.2°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.9%
 • Lượng mưa
  1.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/30.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.7°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  5.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  8.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.9%
 • Lượng mưa
  6.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/37.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.9%
 • Lượng mưa
  2.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/30.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Đức

mưa vừa

36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

29°

/

36°

Độ ẩm

49%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Đức