Dự báo thời tiết Huyện Mê Linh - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  7.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  27.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  14.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.2%
 • Lượng mưa
  4.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.3%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mê Linh - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mê Linh - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mê Linh

mưa nhẹ

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

4.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mê Linh