Thời tiết Xã Phú Thị - Huyện Gia Lâm theo giờ

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

95%

T5 25/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

9.299 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

8.932 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

87%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phú Thị - Huyện Gia Lâm trong 12h tới

Thời tiết Xã Phú Thị

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phú Thị