Dự báo thời tiết Huyện Đông Anh - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  20.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  34.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  29.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  48.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Anh - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Anh - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Anh

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Anh