Thời tiết Xã Thọ Xuân - Huyện Đan Phượng theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

80%

T2 15/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.701 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

7.396 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

80%

T3 16/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thọ Xuân - Huyện Đan Phượng trong 12h tới

Thời tiết Xã Thọ Xuân

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thọ Xuân