Dự báo thời tiết Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  24.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/26°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  13.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.4%
 • Lượng mưa
  0.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.5°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  12.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.9°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chương Mỹ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chương Mỹ