Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  11.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.4%
 • Lượng mưa
  18.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.3%
 • Lượng mưa
  2.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Lục

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Lục