Thời tiết Phường Minh Khai - Thành Phố Hà Giang theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

T5 25/07
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

89%

T6 26/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Minh Khai - Thành Phố Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Phường Minh Khai

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Minh Khai