Dự báo thời tiết Xã Phú Lũng - Huyện Yên Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  13.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  10.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  5.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  4.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phú Lũng - Huyện Yên Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Lũng - Huyện Yên Minh 5 ngày tới

Thời tiết Xã Phú Lũng

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phú Lũng