Dự báo thời tiết Xã Mậu Duệ - Huyện Yên Minh 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.1%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  14.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  9.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mậu Duệ - Huyện Yên Minh 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Mậu Duệ - Huyện Yên Minh 3 ngày tới

Thời tiết Xã Mậu Duệ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

6.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Mậu Duệ