Dự báo thời tiết Huyện Yên Minh - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.7%
 • Lượng mưa
  3.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  15.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  7.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  1.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mây rải rác
39°

mây rải rác

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/39.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39.8°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  1.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
39°

mưa nhẹ

Cảm giác như 45°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.2%
 • Lượng mưa
  3.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  40°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Minh

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Minh