Thời tiết Xã Phương Tiến - Huyện Vị Xuyên theo giờ

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

87%

T6 26/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.85

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

84%

T7 27/07
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phương Tiến - Huyện Vị Xuyên trong 12h tới

Thời tiết Xã Phương Tiến

mây rải rác

37°

mây rải rác

Cảm giác như 43°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

43%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

9.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phương Tiến