Thời tiết Xã Minh Tân - Huyện Vị Xuyên theo giờ

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

87%

T6 26/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.81

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.36

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

82%

T7 27/07
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

9.205 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Minh Tân - Huyện Vị Xuyên trong 12h tới

Thời tiết Xã Minh Tân

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 42°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

56%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Minh Tân