Thời tiết Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc

mây đen u ám

24.7°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Thấp/Cao

23.5°

/

33.7°

Độ ẩm tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Độ ẩm

100.4%

Tầm nhìn tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Tầm nhìn

3.116 km

Gió tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Điểm ngưng

24.7°

Tia UV tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
UV

0

Nhiệt độ Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
32° / 38.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
23.7° / 25.5°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
24.1° / 25.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
28° / 31°

Thời tiết Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc theo giờ

1:00 am

24.5° / 26.1°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 26.1°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

3:00 am

24.8° / 26.9°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 26.8°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

5:00 am

24.1° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.1° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

25.8° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

26.7° / 26.2°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.2° / 34°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.2° / 36.6°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

33° / 37.7°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.6° / 38.3°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.3° / 39.2°

weather

dewpoint 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.9° / 39.6°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.8° / 38.9°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.8° / 35.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.6° / 35.5°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.5° / 26.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.8° / 26.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25.8°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

24.4° / 25.1°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

24.1° / 25.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

24.2° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

24.6° / 25.2°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.7°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23.8° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.9° / 25.5°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

25.7° / 26.6°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26.2°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.3° / 32.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 am

29.6° / 35.4°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

11:00 am

31° / 36.5°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

12:00 pm

32.2° / 39°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

35° / 39.9°

weather

dewpoint 54 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.5° / 39.2°

weather

dewpoint 53 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34.4° / 39.5°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 38°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.3° / 38.1°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.9° / 33.2°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.2° / 27.3°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.5° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.7° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.2° / 25.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.9° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.2° / 25.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc những ngày tới

Lượng mưa Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

427.95

NH3

0.88

NO

0

NO2

2.49

O3

33.04

PM10

9.76

PM2.5

9.35

SO2

0.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Sơn Vĩ