Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  11.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  8.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  10.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  18.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  7.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

3.116 km

Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Su Phì