Dự báo thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  37.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  18.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  48.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  16.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  5.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Quang

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

8.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Quang