Dự báo thời tiết Thị xã Ayun Pa - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.7%
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.1°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.2%
 • Lượng mưa
  5.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  16.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  7.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ayun Pa - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Ayun Pa - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Ayun Pa

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

1.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ayun Pa