Thời tiết Thị xã An Khê - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

96%

T5 25/07
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

2.519 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

0.23 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

0.101 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

2.423 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

3.333 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

8.565 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

6.16 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.38 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

97%

T6 26/07
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

0.532 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

2.408 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã An Khê - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Thị xã An Khê

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

1.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã An Khê