Dự báo thời tiết Huyện Mang Yang - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Mang Yang

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

22°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

0.137 km

wind

Gió

2.53 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mang Yang