Dự báo thời tiết Huyện KBang - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  13.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  15.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa cường độ nặng
22°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  65.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  16.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
21°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  20.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện KBang - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện KBang - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện KBang

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

3.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện KBang