Dự báo thời tiết Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  5.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.3%
 • Lượng mưa
  4.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  9.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  9.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đăk Đoa

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

1.482 km

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Đoa