Thời tiết Huyện Chư Sê - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.357 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.346 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.347 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.355 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.41 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.666 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

3.411 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

93%

T3 23/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.93

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.86

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.03 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

89%

T4 24/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Sê - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Chư Sê

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.346 km

Gió

2.75 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Sê