Dự báo thời tiết Huyện Chư Pưh - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.7%
 • Lượng mưa
  2.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
21°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.4%
 • Lượng mưa
  5.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  16.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  10.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Pưh

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

1.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Pưh