Thời tiết Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

92%

T7 22/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.299 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.244 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.904 km

UV

6.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.246 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.45 km

UV

7.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.889 km

UV

8.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.379 km

UV

6.81

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.54 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.695 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.7 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.87 km

UV

1.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.94 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.554 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

3.029 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.033 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.917 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.762 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

4.602 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

97%

CN 23/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

3.474 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.772 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.34 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.648 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.89 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.762 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.853 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

3.499 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.901 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.42 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.592 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.027 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.726 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

4.226 km

UV

6.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

4.456 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.908 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Bình

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

1.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Bình