Dự báo thời tiết Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.6%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.5%
 • Lượng mưa
  1.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  5.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  4.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43%
 • Lượng mưa
  1.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lãnh

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.43 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.98

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lãnh