Dự báo thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.9%
 • Lượng mưa
  1.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.2%
 • Lượng mưa
  9.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  17.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp 3 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

11.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hồng Ngự