Dự báo thời tiết Long Khánh - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.7%
 • Lượng mưa
  3.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.5%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  7.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Khánh - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Long Khánh - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Long Khánh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Long Khánh