Dự báo thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.4%
 • Lượng mưa
  2.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.8%
 • Lượng mưa
  1.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  6.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  14.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thống Nhất

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.25 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

3.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thống Nhất