Dự báo thời tiết Huyện Tân Phú - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.4%
 • Lượng mưa
  3.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.1%
 • Lượng mưa
  4.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  5.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  7.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phú - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Phú - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Phú

mưa vừa

32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.99 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Phú