Dự báo thời tiết Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.4%
 • Lượng mưa
  4.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.4%
 • Lượng mưa
  10.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  45.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo 3 ngày tới

Thời tiết Xã Quài Nưa

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

7.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Quài Nưa