Thời tiết Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo

mây đen u ám

29.5°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
Thấp/Cao

22.4°

/

29.1°

Độ ẩm tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
Độ ẩm

81.1%

Tầm nhìn tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
UV

7.65

Nhiệt độ Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
28.8° / 34.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
24° / 25.5°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
23.3° / 24.3°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo
26.7° / 26.1°

Thời tiết Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo theo giờ

1:00 pm

29.2° / 35.7°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.4° / 36°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.3° / 35.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.8° / 34.4°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.2° / 32.4°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26.6°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.1° / 26.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.2° / 25.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.5° / 25.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25.8°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.4° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.1° / 25.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.2° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.6° / 24.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.2° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 24.9°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.6° / 24.4°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

6:00 am

23.3° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24.7° / 25.8°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25.4° / 26.2°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

27.2° / 30.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

29.8° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 34.7°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.3° / 35.6°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.8° / 35.4°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 36.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.5° / 36°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 27.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

8:00 pm

24.9° / 25.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.4° / 25.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.2° / 25.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.7° / 26°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24.7°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

2:00 am

23.6° / 24.5°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

3:00 am

23.6° / 24.9°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 24.1°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

5:00 am

23.2° / 24.4°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

6:00 am

23.8° / 24.7°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

23.6° / 24.4°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

8:00 am

23.1° / 24.5°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

9:00 am

23.8° / 24.3°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

10:00 am

23.7° / 24.6°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

11:00 am

24.5° / 25.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

12:00 pm

25.3° / 26.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo những ngày tới

Lượng mưa Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo những ngày tới