Dự báo thời tiết Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  3.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  11.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  45.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  23.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  15.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ 5 ngày tới

Thời tiết Xã Na Cô Sa

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

4.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Na Cô Sa