Dự báo thời tiết Huyện Mường Ảng - Điện Biên 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.4%
 • Lượng mưa
  5.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  11.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  45.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Ảng - Điện Biên 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Ảng - Điện Biên 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Ảng

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

10.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Ảng