Dự báo thời tiết Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  3.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  10.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  45.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  22.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  15.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Điện Biên

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

7.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên