Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy Đức

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.58 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

10.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Đức