Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  4.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  6.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  13.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  6.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Song

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Song