Dự báo thời tiết Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
21°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.5%
 • Lượng mưa
  11.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.2%
 • Lượng mưa
  6.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69%
 • Lượng mưa
  3.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  3.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  13.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk R'Lấp

mưa cường độ nặng

21°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk R'Lấp