Dự báo thời tiết Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  8.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  13.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.2%
 • Lượng mưa
  8.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.1%
 • Lượng mưa
  4.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Mil

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

12.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Mil