Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.2%
 • Lượng mưa
  2.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  23.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  11.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư Jút

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.399 km

Gió

2.85 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Jút