Dự báo thời tiết Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  7.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  14.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  10.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  4.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  5.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Đắk Nông

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.609 km

Gió

3.48 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đắk Nông