Dự báo thời tiết Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.9%
 • Lượng mưa
  0.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  8.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  3.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Pắc

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

9.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Pắc