Dự báo thời tiết Huyện Krông Bông - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  6.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.2%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.2%
 • Lượng mưa
  9.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Bông - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Bông - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Bông

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

8.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Bông