Thời tiết Huyện Ea Kar - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.504 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.055 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.053 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.997 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

3.067 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.427 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

3.964 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.756 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.243 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.853 km

UV

1.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.56 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.292 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

98%

T2 15/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.013 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.88 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.541 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.765 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.689 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.029 km

UV

1.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.829 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.525 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.606 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

98%

T3 16/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Kar - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ea Kar

mưa nhẹ

20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea Kar