Dự báo thời tiết Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.3%
 • Lượng mưa
  14.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.9%
 • Lượng mưa
  8.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.2%
 • Lượng mưa
  6.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.8%
 • Lượng mưa
  5.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.6%
 • Lượng mưa
  6.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư Kuin

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.61 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Kuin